Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap

COOL-TÚRA PROJEKT

Címkék:

Sajtóközlemény

A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ 2018. február 1. és 2019. július 31. között valósította meg a COOLTÚRA című projektjét.

A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ pályázatot nyújtott be az EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért felhívásra COOL-TÚRA címmel. Az EFOP-3.3.2-16-2016-00213 azonosító számú COOL-TÚRA című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 24.855.825 forint támogatás segítségével. A támogatás mértéke 100%.
A fejlesztés elsődleges célja, hogy az intézmény iskolán kívüli színtérként kapcsolatot teremtsen a köznevelés egyes szintjei, illetve az élethosszig tartó tanulás formái között, s a programok során a tanulók magas szintű kompetenciafejlesztésben részesülhessenek. A program egyúttal fontos hidat képez a partner köznevelési intézmények pedagógiai céljai, s a Keresztury Városi Művelődési Központ intézményi céljai között.
A programok 3 féléven keresztül valósultak meg változatos helyszíneken, a foglalkozás profiljához illeszkedő intézményegységben 1 nevelési és 6 oktatási intézmény bevonásával.
A fejlesztéssel kapcsolatos, kötelezően biztosítandó tevékenységek a következők feladatok köré csoportosulnak:
drámapedagógiai heti szakkör, drámapedagógiai témanapok nevelési és oktatási intézményekben egyaránt, kulturális óra – vizuális művészetek, zenei foglakozássorozat, hagyományőrző és kézműves témahetek, továbbá kulturális és honismereti vetélkedők.

A projekt ideje alatt 3 tanítási félév alatt a tervezetnek megfelelően 126 alkalommal valósultak meg az alábbi fejlesztő foglalkozások: 3 sorozat heti szakkör, 6 vetélkedő, 3 sorozat kulturális óra, 3 sorozat foglalkozássorozat, 6 témanapsorozat
és 4 témahét.

A foglalkozások során a Kedvezményezett gondoskodott a felhasználandó anyagokról, továbbá a témanapok és témahetek esetében a gyermekek számára a foglalkozási napokon a foglalkozási helyszínre történő szállítás és a napi többszöri étkezés is biztosítva volt.
A projekt ideje alatt 558 gyermek került bevonásra a projekt programjaira (beleértve 45 óvodás korú gyermekeket is), melyből 114 fő a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.

Kedvezményezett elérhetőségei:
Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ
Flaisz Gergő, igazgató
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.
Tel.: 06-92/314-120
E-mail: keresztury.igazgato@gmail.com