Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap

Csoóri Sándor Alap CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2020-0090 számú pályázat

2020. július 01., szerda - 00:00
a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház szakmai programjainak támogatása

Támogatási időszak: 2020. 07. 01-2022. 06. 30.

Támogató:

             

Intézményegységünk, a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ részeként működik. Tevékenységünk a népi kézműves kultúra köré szerveződik. Ennek különböző szakágai, szakterületei jelentik számunkra a tervezési, merítési lehetőséget.

A pályázatnak köszönhetően tudtuk megvalósítani az alábbi tevékenységeket:

Nemezkészítő workshop: Az előző időszakban a 60 órás akkreditált képzésben részt vett és tanúsítvány szerezett hallgatók számára indítottunk egy szintén 60 órás, de végzettséget nem adó kurzust, melynek során az alapismereteikre építve a nemezelés különböző technikáit sajátíthatták el Szabóné Németh Bea nemezes népi iparművész vezetésével. A cél az volt, hogy ne csak a hagyományos nemeztárgyak készítését ismerjék, hanem szerezzenek ismereteket a ma is használható tárgyi világban. A kurzuson így megismerkedtek a bábkészítéssel, az ökoprint technikával, a nemezkalap és ékszerkészítéssel valamint a bödön alakú üreges tárgyak készítésével. Olyan sikeres volt a végeredmény, hogy „Nemezből a mának alkotva” címmel időszaki kiállítást is rendeztünk az elkészült munkákból. Résztvevők száma 12 fő volt.

Gébárti Kézművesek Háza 2004-ben indította el a „Nyitott Műhelygalériák Napja” című rendezvénysorozatot. Ősztől tavaszig havonta 1 alkalommal, vasárnap 14-18 óra között az alkotóház műhelyeiben folyamatosan zajlanak a népi kézműves foglalkozások és forgószínpad szerűen több foglalkozáson is tetszőlegesen vehetnek részt a látogatók. Minden alkalommal lehetőség szerint kötődünk az évkör jellegzetességeihez, illetve valamely országos programsorozathoz. A 2020-as évben a COVID 19 világjárvány miatt 2 ilyen rendezvényt tudtunk megtartani az Alkotóházban, kettőt pedig az online térben, honlapunkon megjelenítve a tárgykészítés folyamatát. Ez most is visszanézhető archívumunkban, pl. a 2021-es húsvéti alkalom oldala: https://www.kereszturyvmk.hu/kh/archivum/online-husveti-nyitott-muhelygaleriak-napja 2021-ben szintén 2 alkalom az online térben volt, 4 alkalom pedig az alkotóházban jelenléti részvétellel valósult meg. 2022-ben szintén jelenléti részvétellel zajlottak ezek az alkalmak.

Továbbképzéseink a következő témákban zajlottak le: Véghné Lőrinc Ágnes hímző és csipke készítők részére tartott a höveji csipkéről továbbképzést, Beszprémy Katalin pedig a tervezéssel kapcsolatosan foglalkozott a hímzőkkel. Sikeres volt a nemezkészítők (Szabóné Németh Bea) és a kosárfonók (Legeza Márti, Dulics Margit) továbbképzése, mindkét szakmában olyan különleges technikákat sajátíthattak el a résztvevők, melyek szakmai fejlődésüket nagyban elősegíti. A Kovács és Hímző Stúdió, a Bőrös-és faműves, valamint a Komplex szakkör működése biztosított volt, a pandémiás időszakokban az intézmények zárva tartása miatt nem működtek, de örömünkre szolgált, hogy mindezek ellenére a közösségek megmaradtak és a nyitás után tovább tudtuk működtetni valamennyit a pályázati támogatás segítségével. Rendhagyó órákat tartottunk e pályázat segítségével, 5 alkalommal, iskolai csoportoknak, melynek során bemutatásra kerültek állandó kiállításaink és igény szerint kézműves foglalkozás is tartozott az órákhoz. Két időszaki kiállítást rendeztünk meg részben e támogatás segítségével: A Nyugat-dunántúli régió népi kézműves értékei címmel 2021. május 3-június 30 között, valamint A Nyugat-dunántúli régió népi kézműves műhelyei címmel, 2022. március 31 és május 22 között. Mindkét eseményhez konferenciát is szerveztünk.

Két fesztivál megrendezésére is sor került szintén részben ennek a pályázatnak köszönhetően. A  XIII. Pásztorhagyományok Napja – Zalai Pásztorfaragók Találkozója 2021. szeptember 26-án valósult meg.  Szabadtéri programon vehettek részt a látogatók az alkotóház udvarán. A rendezvény jellegét tekintve az őszi Szent Mihály napi hagyományokhoz kapcsolódik, de a ma élő és a pásztorhagyományokat felelevenítő és művelő mesterek bevonásával. A pásztorok ünnepe, mivel a néphagyományban ez az állatok behajtásának napja, az őszi ünnepkör kezdete. E hagyományt felelevenítve mesterség-bemutató, játszóház, vásár és folklór műsor is várta az érdeklődőket az alkotóház udvarán. Ugyancsak nagy érdeklődés övezte a 2022. június 6-án megtartott XIV. Családi Pünkösd és prószafesztiválunkat, ahol mesterség-bemutatók, játszóház, vásár és folklór műsor is várta az érdeklődőket az alkotóház udvarán, valamint a gasztronómia esemény a tó melletti zöld területen.

Alkotóházunkba látogatók részére elkészült a „hangos tárlatvezetés”, német és angol nyelvű fordítása is megtörtént. Stúdióban elkészült a 3 hangfelvétel. Ezt a „házbemutatást” kiválóan tudjuk használni olyan alkalmakkor, amikor szakmai munkatársak nem tartózkodnak az irodában, illetve az idegen nyelven beszélő látogatók nagyon hálásak, hogy meghallgathatják a vezetést. Ennek az anyagnak a felhasználásával készült el a házról szóló rövidfilm is, mely az állandó kiállításaink galériájában lévő televízión vetíthető le a látogatók részére. Egyik állandó kiállításunk Szelestey László pásztorművészeti gyűjteménye, melynek kutathatóvá tétele fontos feladat. Ehhez elkészültek a tárgyleírások. A néprajzi gyűjtő publikációit összegyűjtöttük, s ennek honlapon való elhelyezését biztosítottuk.

Több tábort bonyolítottunk le részben e támogatás felhasználásával, így a 2022. június 20-24. között lezajlott  „Gébárti virágok” 36. Gébárti komplex népi kézműves gyermektábort, ahol a következő tevékenységekkel ismerkedhettek meg a résztvevők: agyagozás, nemezelés, textiljátékok és tárgyak készítése, gyöngyözés, fémdomborítás, gyertyamártás, szövés szarvacskán; ütőfás- és rátétes mézeskalács sütése. Népdalok tanítása. Élet a jurtában – nemezsátor bemutatása. A táborban 23 7-12 év közötti gyermek vett részt. A tábor végén alkalmi kiállítást rendeztünk, hogy a szülők is láthassák, milyen sok minden készült a hét folyamán. A felnőtteknek szóló országos kovácsművészeti szaktáborban 2 mester irányításával folyt a munka 2022. június 13-17. között, kezdő és haladó szinten egyaránt. A résztvevők száma 7 fő volt. Ugyan ebben az időben nemezes tábort is hirdettünk, ahol 12 fő részvételével viseleti darabok készültek, valamint különleges technikákat sajátítottak el a résztvevők, megtanulták hogyan lehet más anyagokat beledolgozni a gyapjúba, hogy különleges felületeket érjenek el ez által. Hangszeres népzenei táborunk a Hejj regő rejtöm… címmel 6. alkalommal került megrendezésre június 30 és július 4 között, 14 résztvevővel. A duda, furulya, a tárogató és a tekerőn való zenélés oktatása folyt. Elmondhatjuk, hogy voltak visszatérő és új résztvevők is a táborban, akiknek népzenei tudása jócskán gyarapodhatott, hiszen elméleti előadásokat is hallhattak a hét folyamán.

Eszközök, berendezési tárgyak beszerzése is megtörtént, 1 db könyvtári szekrény, 4 db plexi borítású vitrin, bőrös- faműves kéziszerszámokat vásároltunk, elkészültek a kosárfonáshoz szükséges kosárfonó padok és egy kávéfőzőt vásároltunk.

Összességében elmondhatjuk, hogy a pályázatban megfogalmazott céljaink többsége megvalósult. Bár a pandémia miatt kitolódott a megvalósítási időszak, de a támogatás nagy lehetőséget biztosított szakmai munkánk bővítésére, mely tevékenységeink számát megnövelte, minőségibbé tette. Amit nem valósítottunk meg az utánpótlás nevelés területén volt, nehézségeink voltak az iskolába való bejutásban, így ezt a programot elhagytuk. A másik terület az akkreditált képzések. Ennek elmaradása több okkal magyarázható: részben a felnőttképzési törvény szigorítása, részben a pályázati támogatás összege miatt. A benyújtott költségvetési tervhez képest jóval kevesebb összegből gazdálkodhattunk, így érthető, hogy nem tudtunk mindent megvalósítani. 

Eredmények: Nagyon érdekes tapasztalatra tettünk szert az Online nyitott galéria napok kapcsán. A honlapon megjelentetett szakmai anyaggal kapcsolatban nagyon sok tetszésnyilvánítást kaptunk, valamint több iskolából is visszajelezték, hogy a nyitás után ennek segítségével, a gyerekekkel elkészítették a népi kézműves játékokat. Ez az online jelenlét azt is jelentette, hogy amikor kinyithattunk a pandémia után, látogatóink nagyon gyorsan visszatértek hozzánk, míg mások panaszkodtak, hogy jóval kevesebben látogatják rendezvényeiket. A közönséggel tartott folyamatos kapcsolatnak tehát élvezhettük az előnyeit. A továbbképzések során a mesterségbeli tudásszintet tudtuk emelni több népi kézműves szakterületen alkotóink között. 

Támogatott tevékenységek fotódokumentációja:

Betöltés...