Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap

Csoóri Sándor Alap CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2021-0033 számú pályázat

2021. július 01., csütörtök - 00:00
a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház szakmai programjainak támogatása

Támogatási időszak: 2021. 07. 01-2022. 12. 31.

Támogató:

                   

Intézményegységünk, a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ részeként működik. Tevékenységünk a népi kézműves kultúra köré szerveződik. Ennek különböző szakágai, szakterületei jelentik számunkra a tervezési, merítési lehetőséget.

A pályázatnak köszönhetően tudtuk megvalósítani az alábbi tevékenységeket:

Nyitott galérianapok szervezése a támogatási időszak alatt: A Gébárti Kézművesek Háza 2004-ben indította el a „Nyitott Műhelygalériák Napja” című rendezvénysorozatot. Ősztől tavaszig havonta 1 alkalommal, vasárnap 14-18 óra között az alkotóház műhelyeiben folyamatosan zajlanak a népi kézműves foglalkozások és forgószínpad szerűen több foglalkozáson is tetszőlegesen vehetnek részt a látogatók. Minden alkalommal lehetőség szerint kötődünk az évkör jellegzetességeihez, illetve valamely országos programsorozathoz. 2021. júliusától, 2022. év végéig 6 ilyen rendezvényt tudtunk megtartani az Alkotóházban. (A 6. alkalom online tudott megvalósulni intézményegységünk bezárása miatt december hónapban.) Ezek visszanézhetőek archívumunkban: Archívum - Keresztury Dezső VMK Zalaegerszeg (kereszturyvmk.hu). Minden ilyen alkalomhoz szórólap készült.

Régiós konferencia szervezése a kézműveseket érintő témában 2022.május 7. A konferencia témája azt kívánta végigjárni, hogy milyen jogszabályi feltételei vannak a népi kézműves műhelyek, nyitottgalériák létrehozásának, működtetésének. A különböző szervezetek képviselői, így a NAV, a Kamara, az Önkormányzat, a Katasztrófavédelem is előadásban mutatta be e szervezetek szerepét a műhelyek létrehozásának útvesztőiben. Ezt követően a régió 3 megyéjéből egy-egy mester is megosztotta tapasztalatait, bemutatta saját műhelyét és tevékenységét. A tapasztalatok összegzése során lehetőség nyílt kérdések feltevésére, megvitatására is.

Közösségek működtetése: A pályázatban vállalt közösségek működtetése folyamatos volt, ezek a Kovács és Hímző Stúdió, a Bőrös-és faműves, valamint a Komplex szakkör működését jelenti. A Kovács Stúdió havi 1 alkalommal működik, szombati napon 9-17 óra között. A három másik szakkör heti 1 alkalommal működik, 2 óra a szakköri foglalkozások időtartama. A résztvevők létszáma szakköreinknél: a hímzők 12 fővel, a bőrös-fás szakkör 8 fővel, a komplex szakkör és a kovács stúdió 6-6 fővel működik.

Rendhagyó órákat tartottunk e pályázat segítségével iskolai csoportoknak, melynek során bemutatásra kerültek állandó kiállításaink és igény szerint kézműves foglalkozás is tartozott az órákhoz.

Tábort bonyolítottunk le, gyermek korosztálynak 36. alkalommal, megvalósítottuk az országos kovácstábort és a 6. "Hejj regő rejtöm..." népzenei tábort is. A gyermektábor 2022. június 20-24. között zajlott le a komplex népi kézműves gyermektábort. A tábor témája a virág a magyar népművészetben volt, ahol a következő tevékenységekkel ismerkedhettek meg a résztvevők: agyagozás, nemezelés, textiljátékok és tárgyak készítése, gyöngyözés, fémdomborítás, gyertyamártás, szövés szarvacskán; ütőfás- és rátétes mézeskalács sütése. Népdalok tanítása. Élet a jurtában – nemezsátor bemutatása. A táborban 23 7 és 14 év közötti gyermek vett részt. A tábor végén alkalmi kiállítást rendeztünk, ahol a szülők is láthatták, milyen sok minden készült a hét folyamán. A felnőtteknek szóló országos kovácsművészeti szaktáborban 2 mester irányításával folyt a munka 2022. június 13-17. között, kezdő és haladó szinten egyaránt. A résztvevők száma 7 fő volt. Hangszeres népzenei táborunk június 30 és július 4 között került megrendezésre, 14 résztvevővel. A duda, furulya, a tárogató és a tekerőn való zenélés oktatása folyt. Elmondhatjuk, hogy voltak visszatérő és új résztvevők is a táborokban.

Három időszaki kiállítást rendeztünk meg részben e támogatás segítségével: A Nyugat-dunántúli régió népi kézműves műhelyei címmel, 2022. március 31 és május 22 között. Legeza Márta kosárfonó Fonatok és kötődések című kiállítása június 6-augusztus 26. között volt látható, majd 2022. szeptember 10-től október 20-ig a ház 40 éves évfordulójára készült el a Gébárt ’40 című dokumentációs kiállítás. E kiállítás állandó helyet kap az alkotóházban, hogy a látogatók bármikor tudjanak információkat szerezni a ház történetéről.

Két fesztivál került megrendezésre 2022 folyamán: XIV. Családi Pünkösd és XXVI. Göcseji Prószafesztivál, valamint a Pásztorhagyományok Napja fesztivál szeptember hónapban, részben ennek a támogatásnak köszönhetően. A XIV. Pásztorhagyományok Napja – Pásztorfaragók Találkozója 2022. szeptember 25-én valósult meg.  Szabadtéri programon vehettek részt a látogatók az alkotóház udvarán. A rendezvény jellegét tekintve az őszi Szent Mihály napi hagyományokhoz kapcsolódik, de a ma élő és a pásztorhagyományokat felelevenítő és művelő mesterek bevonásával. A pásztorok ünnepe, mivel a néphagyományban ez az állatok behajtásának napja, az őszi ünnepkör kezdete. E hagyományt felelevenítve mesterség-bemutatók, játszóház, vásár és folklór műsor is várta az érdeklődőket az alkotóház udvarán. Ugyancsak nagy érdeklődés övezte a 2022. június 6-án megtartott XIV. Családi Pünkösd és prószafesztiválunkat, ahol szintén mesterség-bemutatók, játszóház, vásár és folklór műsor is várta az érdeklődőket az alkotóház udvarán, valamint a gasztronómia esemény a tó melletti zöld területen valósult meg.

„A borsó meg a héja” címmel 40 éves évfordulós események és kiadvány megvalósítására került sor. Az esemény több rendezvényt jelent. Az első alkalom a 2022. szeptember 8-án megnyitott kiállítás.  Az egyesülettel közösen mutattuk be a közösségi munkák eredményeit. Az Egyesület a képzései, pályázatai eredményeként létrejött alkotásokat mutatta be, az alkotóház részéről pedig a 7 működő közösség tevékenységét jelenítettük meg a kiállításon: ezek a fazekas, kosárfonó, hímző, csipkekészítő. kovács, komplex, bőrműves és fafaragó szakkörök, valamint a képzések eredményeként létrejött alkotásokat. Ez a kiállítás anyaintézményünk Gönczi Galériájában valósult meg. 

Szeptember 10-én került sor a jubileumi ünnepségre. Az ünnepség azon meghívottak találkozója volt, akik annak idején építették a házat, vagy támogatták annak építését, működésében szerepet vállaltak, a közösségi munkákban önkéntesen részt vettek, valamint tagjai az egyesületnek, partnereink, támogatóink voltak az elmúlt 40 év során. Felkért szónokok méltatták a 40 év történéseit, eredményeit, valamint a két szervezet vezetője szólt a jubileum kapcsán mind az egyesület, mind a ház tevékenységéről, valamint bemutatásra került a kiadvány, mely áttekintést ad a 40 évről. Az alkotóházban megrendeztük a dokumentációs kiállítást, melyen a 40 év alatt keletkezett meghívók, plakátok, újságcikkek, kiadványok kerültek feldolgozásra. Ezt az anyagot úgy készítettük el, hogy bármikor, bárhol bemutatható legyen. „Ünnepeljünk együtt” Nyitott Műhelygalériák Napját szeptember 11-én, délután rendeztük meg. Résztvevők száma: kiállítás megnyitó: 113 fő, jubileumi ünnepség: 148 fő, nyitott műhelynap: 215 fő

A Szelestey gyűjtemény kutathatóvá tétele megtörtént, a tárgyleírások kiegészítésre kerültek.

A kisértékű eszközök beszerzése is megtörtént: plexi kiállítási kellékek vásárlása, 3 db szabóbaba beszerzése, mosógép, sarokcsiszoló, kézikocsi, nyomtató és apróbb eszközök.

Összességében elmondhatjuk, hogy a pályázatban megfogalmazott céljaink többsége megvalósult. Bár a pandémia miatt kitolódott a megvalósítási időszak, de a támogatás nagy lehetőséget biztosított szakmai munkánk bővítésére, mely tevékenységeink számát megnövelte, minőségibbé tette.

facebook oldalunk: www.facebook.com/gebartialkotohaz

Eredmények: Céljaink között szerepelt, hogy minél több célcsoportot érjünk el tevékenységünk során. A beszámolóból kitűnik, hogy mind a gyermek, mind a felnőtt és szépkorú korosztály, s a családok is találtak tevékenységet a kínálatból. Tevékenységünk által a személyiség kiteljesedésének segítését, a kreativitás fejlesztését, a nemzeti identitás erősítését, a közösségi tevékenység igényének erősítését is szolgáljuk. Az élményszerű közösségi ismeretátadás során a köznevelési intézményekben tanulókat is meg tudtuk szólítani. A tervezett tevékenység hány főt érint kérdésnél a pályázat 6. pontjában csak max. 50 főt tudunk beírni, de ennél sokkal több embert érünk el tervezett programjainkkal. Megítélésünk szerint ez a szám jóval 2.000 fő fölötti, sőt a digitalizálás miatt ennél jóval több embert is el tudunk érni. Eredménynek tudhatjuk, hogy a fent említett 40 éves dokumentációs kiállítás állandó helyet kap az alkotóházban, hogy a látogatók bármikor tudjanak információkat szerezni a ház történetéről. A konferencia hozadékaként 3 ezen résztvevő önálló népi kézműves vállalkozást indított az itt szerzett ismeretek által. A pályázatban tervezett tevékenységek közül néhány nem valósult meg, több okból. A képzéseket nem tudtuk megvalósítani, mivel az csak a Hagyományok Háza hálózati partnereinek adatik, és régiónkban ezt a szerepet a Zala Megyei Népművészeti Egyesület tölti be. Egyéb tervünk pl. a továbbképzések, forráshiány miatt nem valósultak meg. A Szelestey gyűjtemény kutathatóvá tétele részben megtörtént, a publikációk szkennelése, honlapon elhelyezése még idő és forrás hiányában várat magára.

Támogatott tevékenységek fotódokumentációja: 

Betöltés...