Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap

Csoóri Sándor Alap CSSP-TARGYALKOTO-B-2021-0030 számú pályázat

2021. július 01., csütörtök - 00:00
a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház beruházásának támogatása

Támogatási időszak: 2021. július 1-2022. december 31.

Támogató:

       

Beszámoló a CSSP-TARGYALKOTO-B-2021-0030 pályázati azonosítószámú támogatás elszámolásához

A pályázatban tervezett felújítások közül az alábbiak valósulhattak meg a támogatás felhasználásával: Ami a legsürgetőbb feladatot adta a felújítások sorában, az a régi házrész és a műhelyek villamosvezetékeinek és világításának elavultsága. A vezetékek olyannyira elöregedtek, hogy egyrészükről már a burkolat is lemállott. A világítótestek, kapcsolók, dugaljak egy része már nem működött, ezek cseréjére is indokolt volt. A villamoshálózat felújítása során az előzetes bontási és az utólagos helyreállítás költségeit, saját erőből oldottuk meg. Mindezek értelmében a villamoshálózat újravezetékelése, a lámpatestek modern, led világításra cserélése és a dugaljak, kapcsolók cseréje megtörtént 2022. tavaszán. Ugyancsak ez a pályázat tette lehetővé a fazekasműhelyben az égetőkemencék működése során keletkezett hő kivezetésére szolgáló 2 db szellőztető ventilátor beszerelését. A fotódokumentációban az előzetes és a felújított állapotot mutatjuk be.

A Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház régi szárnya 40 évvel ezelőtt épült. A nyílászárók cseréje megtörtént az előző két év pályázati lehetőségnek köszönhetően. A jurta miatt és az itt alvók miatt biztosítanunk kell az épületben a rovarok, főként a molyok, szúnyogok távoltartását, ezért szükséges a nyitható nyílászárókon a fix szúnyoghálók elhelyezése. Ez a kiállítótéren már megtörtént, de az épület többi nyílászáróján is szükséges a tartós szúnyoghálók kiépítését elvégeznünk. Jelen pályázatból a régi ház közösségi és galéria terében 6 nyílászáró, valamint az iroda és a folyosó 2-2 ablaka kapott védelmet, ezzel jelentősen kellemesebbé téve az ott tartózkodást is.

Informatikai infrastruktúránk tekintetében csak 1 db viszonylag új számítógéppel rendelkeztünk. A másik gépünk nagyon elavult volt. Ezt sikerült lecserélni egy jó minőségű laptopra, valamint szoftverek beszerzésére is lehetőségünk volt. A már említett elmúlt évben vásárolt géphez és a most vásárolthoz is beszereztük az Office hun szoftvert.

Ami nem tudott megvalósulni forrás hiányában: A kiállítótér külső faburkolatának mozgathatóvá tétele. A régi ház belső ajtóinak cseréje és a villanyszekrény felújítása. Az eszközbeszerzésben nem tudtuk megvásárolni a tervezett lombfújót és a tervezett sátrat.

A támogatás PR feladatai között létrehoztunk egy a ház 40 éves történetében jelentős felújításokról, bővítésekről szóló online dokumentumot, mely honlapunkon elérhető, valamint csatoltuk a pályázati felületre is:

https://www.kereszturyvmk.hu/kh/programok/felujitasok-bovitesek-a-gebarti-regionalis-nepi-kezmuves-alkotohaz-torteneteben

https://issuu.com/grnka/docs/fel_j_t_sok_b_v_t_sek_a_g_b_rti_region_lis_n_pi_k

A pályázatunkban leírt célok egy részét tudtuk megvalósítani, de ez a támogatás így is nagy segítséget adott elsősorban az alkotóház biztonságos működtetésének biztosításához. Ezt legfőképp a villamoshálózat cseréje által érzékelhetjük, hiszen a néhol csupasz vezetékek már tűz- és életveszélyesek voltak. Továbbá az alkotóház 40 éves működése során az áramfelvétel nagyságrendben jócskán megnőtt és ezt a terhelést sem bírták már a régi vezetékek. Most a felújítás után biztonságosabban tudjuk működtetni az épületet. A fazekasműhely a hűtőventilátorok hiányában nagyon felmelegedett, amikor az elektromos kemencékben égetés folyt. Ez a tűzriasztót is mindig beindította. A két ventilátor beszerelése óta viszont nem volt tűzriasztás.

A szúnyoghálózás sokat segít a ház moly és rovar mentesítésében. Erre azért van szükség, mert az állandó kiállításként felállított honfoglaláskori jurta rekonstrukció épp a biztonságos elhelyezést követően majdnem áldozatául esett e rovaroknak. Megmentésére komoly beavatkozásra volt szükség (elgázosítás), ezért tűztük ki célul, hogy az összes nyílászárón biztosítanunk kell a rovarvédelmet. ennek második fázisa történt meg (az első fázik, ahol maga a jurta tér kapott szúnyoghálózást, is a Csoóri Sándor Alap előző pályázata révén vált lehetővé). Még mindig vannak olyan nyílászáróink, amelyek egy következő támogatásból talán ugyancsak kaphatnak ilyen rászerelhető szúnyogháló védelmet.

Informatikai infrastruktúránk folyton hiányos voltát sikerült egy Lenovo Notebookkal és hivatalos Office szoftverrel teljesebbé tenni. A napi ügyvitelhez és rendezvényeink kiszolgálásához egyaránt használjuk a gépet.

A Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház, mint a közösségi művelődési intézményrendszer speciális feladatait ellátó és az egész életen át tartó tanulást segítő népi kézműves alkotóház minél több célcsoportot igyekszik elérni. Tevékenységével szolgálja a személyiség kiteljesedésének segítését, a kreativitás fejlesztését, a nemzeti identitás erősítését, a közösségi tevékenység igényének erősítését. Ennek érdekében az átadható szakmai tudással megcélozzuk az élményszerű közösségi ismeretátadás során a köznevelési intézményekben tanulókat, dolgozókat, valamint az egész életen át tartó tanulási folyamatba bevonandó, a népművészettel már foglalkozó alkotókat, és más felnőtt érdeklődőket, így a családokat, de a szépkorúakat is megszólítjuk.

Betöltés...