Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap

Csoóri Sándor Alap CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0049 számú pályázat

2019. július 01., hétfő - 00:00
a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház szakmai programjainak támogatása

Támogatási időszak: 2019. 07. 01-2022. 06. 30.

Támogató:

       

Kérjük, mutassa be, hogy jelen pályázat hogyan járult hozzá a támogatott tevékenység megvalósításához!

Intézményegységünk a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ részeként működik. Tevékenységünk a népi kézműves kultúra köré szerveződik. Ennek különböző szakágai, szakterületei jelentik számunkra a tervezési, merítési lehetőséget.

A pályázatnak köszönhetően tudtuk megvalósítani az alábbi tevékenységeket:

Népi játszóházvezetők képzése: a Hagyományok Háza 120 órás közművelődési akkreditált (11348-3/2018/KOZOSMUV) képzése, melynek lebonyolítására szerződést kötöttünk a Hagyományok Házával. A képzést 2019. decemberében indítottuk el, 2020. október 11-ig lezajlott, de a november 21-re tervezett vizsgát már nem tudtuk megtartani (oka: COVID 19 világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet), erre 2021. május 14-15-én került sor. Mindettől függetlenül jó hangulatban zajlott a képzés, olyannyira, hogy a résztvevők azóta visszajárnak más képzéseinkre, továbbképzéseinkre, rendezvényeinkre, táborainkra. A tanfolyam elméleti foglalkozásain a hallgatók megismerkedhettek a hagyományos magyar népi kultúra területeivel, elsajátították, hogyan legyenek képesek a gyermekekkel is elkészíttetni a természetben található különböző anyagokból készülő egyszerű játékokat. A résztvevők létszáma 13 fő volt. Többen azóta oktatóként is részt vesznek munkánkban.

Továbbképzéseink a következő témákban zajlottak le: Véghné Lőrinc Ágnes hímző és csipke készítők részére tartott a höveji csipkéről továbbképzést, Kocsisné Koszorús Anikó a hímzők részére az egyes hímző tájegységekről, Beszprémy Katalin pedig a tervezéssel kapcsolatosan foglalkozott a hímzőkkel. Sikeres volt a nemezkészítők (Szabóné Németh Bea) és a kosárfonók (Legeza Márti, Dulics Margit) továbbképzése, mindkét szakmában olyan különleges technikát sajátíthattak el a résztvevők, melyek szakmai fejlődésüket elősegíti. A fafaragók a népi szobrászat és a naiv művészet témájával foglalkoztak (Szabó Zoltán). Ennek a továbbképzésnek érdekes hozadéka, hogy hamarosan állandó kiállításon bemutathatóak lesznek az alkotóházban, egy néprajzi gyűjtő hagyatékából néhai Horváth Ernő a Népművészet mestere faragványai, melyeket e továbbképzés alkalmával elemzési céllal kölcsönbe kaptunk. Bőrműves elméleti, gyakorlati (Tálosi Adrienn) és játszóházi elméleti továbbképzést (Szabó Zoltán) is bonyolítottunk a pályázat jóvoltából.

A Kovács Stúdió és a Komplex szakkör működése biztosított volt, viszont a pandémia okán az intézményi bezárások idején ezeket nem tudtuk működtetni, de örömünkre szolgált, hogy ennek ellenére a közösségek megmaradtak és a nyitás után tovább tudtuk működtetni. 

Az utánpótlás nevelése két korosztálynál tudott megvalósulni, a zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola egy osztályában és a Budapesti Gazdasági Egyetem egy csoportjával. Az általános iskolai nevelés osztatlan siker volt, 10 alkalommal vehettek részt kézműves foglalkozáson. Az egyetemi csoportban csak 3 alkalmat tudtunk megvalósítani, több okból is: a pandémia, az egyetemisták helyileg többnyire nem Zalaegerszegen laknak és az órabeosztás nem teszi lehetővé egy állandó időpont meghatározását.

A néprajzi szakkönyvtár katalogizálása megtörtént. A tulajdonunkban lévő több mint 1200 kötet részben vásárolt, részben ajándékba kapott vagy hagyatékból származó néprajzi, népművészeti könyv. A gyűjtőkörbe tartoznak az egyes népművészeti szakágak, mint a bőrművesség, fafaragás, fazekasság, kovácsművesség, szálasanyag és textilművészet is. Könyvtárunk olvasótermi használatra ad ki könyvet. A katalógus a következő linken érhető el: https:/hu.librarything.com/profile/KH1982

Rendhagyó órákat tartottunk 17 alkalommal, iskolai, óvodai csoportoknak, melynek során bemutatásra kerültek állandó kiállításaink és igény szerint kézműves foglalkozás is tartozott az órákhoz. Több mester tartotta ezeket az órákat, foglalkozásokat, hiszen az anyag sokszínűsége más-más fókuszokat tesz lehetővé a kiemelésre.

A tervezett táborok közül a népzenei tábort már és még meg tudtuk tartani, a másik két tábor megvalósítása az építkezés és a pandémia miatt eltolódott. Augusztus 3-7 között zajlott a „Hejj regő rejtöm …” IV. Népzenei tábor, ahol a Nyugat-Dunántúl és a Rábaköz népzenei hagyományaira építve folyt a duda, furulya, tárogató használatának fejlesztése. 12 fő vett részt a tábor szakmai programjában, ahol előadásokat is hallhattak a tanult hangszerek múltbéli szerepéről, használatának történetéről. Az utolsó estén – Mit tanultunk a héten? – összejátszásra került sor, ahol mindenki egy szólót adott elő, majd közös zenélésre, éneklésre került sor.

A tervezett ifjúsági tábor 2020 őszi szünetében október 26-30. között valósult meg, melyet bentlakásos tábor helyett bejárós táborrá változtattuk meg a fertőzések elkerülése miatt. 15 fő zalaegerszegi 7., 8. osztályos általános iskolás és középiskolás részvételével zajlott le, témája a népi kézműves mesterségek és kortárs népi kézműves termékek készítésének oktatása a régió népi kézműves hagyományaira építve: öltözet kiegészítők készítése volt.  E korosztály érdeklődésének megfelelő, ma is használható kézműves termékek kerültek elkészítésre, mint például táska, karkötők, nyakékek, ékszertartó, kulcstartó. Az elkészült munkákat az utolsó napon kis kiállítás keretében értékeltük, mindenki hazavihette a saját munkáit.

Az országos kovács szaktábort 2020. szeptemberében tudtuk megvalósítani 14-18. között. Sajnos a tábori részvételt a jelentkezők több mint fele lemondta a Covid19 járvány miatt, így sokkal kevesebb létszámot tudtunk produkálni a tervezettnél (8 fő). A lecsökkent létszám miatt csak két mestert hívtunk meg oktatni. A szakmai munkának viszont jót tett, hogy nem tömegesen folyt az oktatás, 1-1 munkahelyhez (kovács tűz és üllő) csak 2-2 fő volt beosztva, így akadálytalanul folyamatos lehetett dolgozni. Fodor Dávid muzeológus a kovácsművesség történetéről is tartott több este is előadást, mivel e területnek kiváló ismerője, több régészeti kutatásban vett részt e témában. A táborban kezdők és haladók egyaránt részt vettek, így valósulhatott meg, hogy a szakmával újonnan ismerkedők is és a már nagyobb tudással rendelkezők is elégedetten távozhattak a megszerzett ismeretek révén.

Két kiállítást valósítottunk meg, egyik a tervezett Kékfestés a Nyugat-Dunántúlon címmel a Győri Kékfestőműhely bemutatója volt, 2019. október 8 és november 19 között valósult meg.   Nagy siker volt a mesterségbemutató, mely a kiállításhoz kapcsolódott és a mesterség több fogását is bemutatták az érdeklődők számára Tóth Ildikó és Gerencsér Zsolt népi iparművészek. A másik kiállítás egy nemezművészeti tárlat, mely 2020. január 27. és a bezárásig március 13. volt látogatható, majd a pandémia utáni nyitással július 22. és augusztus 13. között. „Bárányok gyapjából való…” címmel Góczán Judit nemezelő, Horváth Éva nemezelő, Dr. Al-Absi Seifné Buváry Hajnalka nemezelő és Venczelné Danyi Judit nemezelő Népi Iparművész anyagát mutattuk be.

Egy fesztivál lebonyolítására is sor került 2020. szeptember 27-én, a XII. Pásztorhagyományok Napja-Zalai pásztorfaragók találkozójára. A látogatók száma közel 500 főre tehető. A mesterségbemutatók sorában megismerhették a kutyagerinc készítését, a tükrös és a furulya faragását, a kéregedény készítését és a pásztorlegyező készítését. A fafaragás technikái közül a spanyolozást, az ón beöntést, csont és szaru berakást és a karcolozást ismerhették meg a látogatók. A kézműves játszóházban kosfejes ujj bábot agyagoztak, játékdisznót nemezeltek, hangkeltő játékokat és gyékény-kost készíthettek. A Pitypang játékudvar - népi játszótéren mozgásos játékokban vehettek részt a gyermekek. A színpadon folklórprogramok várták a látogatókat: a Zala Zenekar műsora, Laposa Julcsi népzenész pásztordalokat tanított és ifj. Horváth Károly népzenész – pásztorfurulyán zalai pásztordalokat adott elő és tanított.

A pályázat segítségével sikerült könyvtárunk elhelyezéséhez könyvtári szekrényeket és egy íróasztalt vásárolni, egy laptoppal gazdagodtunk, mely

Kérjük, mutassa be a támogatás kapcsán elért legfontosabb eredményeket! Írja le, hogy a megvalósított támogatás célja és eredményei a pályázatban tervezettekhez képest módosultak-e, ha igen mennyiben és miért (az eltérés módja és indoka)!

A pályázatban megfogalmazott céljaink megvalósítása sikerült, igaz a pandémia miatt kitolódott a megvalósítási időszak, de a támogatás nagy lehetőséget biztosított a szakterületen a szakmai munka kiterjesztésére, s ez arányaiban megnövelte tevékenységeink számát, s annak minőségibb megvalósítására adott lehetőséget. Eredményeink a következők: A megvalósult képzések a ház köré szerveződő új közösséget hoztak létre. Olyan mesterekkel gyarapodtunk, akiket rendezvényeinken animátorként folyamatosan meg tudunk szólítani. A fás továbbképzés lehetőséget teremtett egy újabb állandó kiállításrész létrehozására. Olyan új kapcsolatokat építhettünk ki a megnövekedett tevékenységünk által, melynek során a gyermek és ifjúsági korosztály megszólítása a jövőben könnyebbé válik, a terület fennmaradásának ez egyik kulcsfeladata. A továbbképzések során a mesterségbeli tudásszintet tudtuk emelni több népi kézműves szakterületen a régió alkotói között.  Ezt azért is tartjuk fontosnak, mert 2019 óta hivatalosan régiós feladatokat is ellátunk, így e pályázati támogatás lehetőséget nyújtott munkánk kiterjesztésére a 3 Nyugat-dunántúli megye tekintetében. Ez által a régióban népművészettel foglalkozó alkotókkal jóval szorosabb kapcsolatot tudtunk kialakítani, s rendezvényeinken is változatosabb lett a kínálat az által, hogy új "arcok" jelentek meg a tárgyalkotók körében.

Támogatott tevékenységek fotódokumentációja:

Betöltés...