Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap

Herner Ferike Faterja

2020. január 17., péntek - 19:00
Címkék:

Háy János drámájának műfaji megjelölése: Isten dráma. Talán azért mert olyan gondolatok
merülnek fel, olyan kérdéseket feszeget, amelyekre csak Isten adhat választ. Az ember „evett
a gyümölcsből”, így önálló gondolatai, kérdései vannak: melyek a múlt-jelen-jövő
összefüggései, jó-e az, ha előre tudjuk halálunk időpontját, van-e értelme az emberi létnek?
A maguk módján, szegényes szókincsükkel keresnek választ, válaszokat a létezés
paradoxonára.