Október végi tiszta lángok

2016. október 19., szerda - 18:00

OKTÓBER VÉGI TISZTA LÁNGOK
ORATORIKUS EMLÉKEZÉS 1956 VÉRTANÚ HŐSEIRE   

Az előadásban Nagy Gáspár költeménye hangzik el az Énekmondó együttes által megzenésítve. A hét tételes alkotás a mise szerkezetének megfelelő címek szerint állít emléket a forradalom hőseinek. A műsor tartalmazza Lezsák Sándor „Krónika, december, 1956” a forradalom emlékére írt versét is, melyben a nők lázadásának eseményét írja meg. Az előadás narrátora Kiss Bódog Zoltán a POFOSZ Zala megyei elnöke, aki a történelmi eseményekről, mint hiteles szemtanú beszél. A költemény megzenésített formában való bemutatása, valamint az 56-os eseményeket átélt „narrátor” által elmondott történelmi eseményekről való tájékoztatás, olyan részletekre tér ki és érzelmeket érint, amit a tankönyvek nem tudnak prezentálni. A rendhagyó óra időtartamára tervezett program méltó emléket állít az 1956-os hősöknek és áldozatos cselekedetüket példaként állítja a hallgatóság elé.